Projekt ustawy a finansowanie ukraińskich klas

Senat przygotował projekt ustawy, według którego z naszych podatków mają być finansowane ukraińskie klasy w Polsce realzujące ukraińską podstawę programową. MEiN opiniuje negatywnie. Link do projektu:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,207.html

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – odpowiedzi  kuratoriów i senacki projekt ustawy: dokument

Wywiad z prezes Agnieszką Pawlik-Regulską i Marzeną Olkowską w telewizji PL1.TV