Sprzeciw wobec traktatu WHO

Apel Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”: prezes Agnieszka Pawlik-Regulska i Dorota Rodziewicz.

https://youtu.be/g15qlfcwM5E