Marsz pamięci – dr Zbigniew Hałat

We Wrocławiu 3 maja 2022r. w imieniu naszego Stowarzyszenia pożegnała dr. Hałata prezes Agnieszka Pawlik-Regulska.