W sprawie całkowitego zwolnienia dzieci ukraińskich z rekrutacji do szkół średnich – odpowiedź

Wysłaliśmy do premiera, ministra edukacji oraz liderek i liderów partii politycznych naszą odpowiedź na wysłane do nich pismo wielu sygnatariuszy (m. in. ZNP, Protest z Wykrzyknikiem, Komitet Obrony Edukacji), którzy domagali się, by uczniowie z Ukrainy byli przyjmowani do szkół średnich bez egzaminu ósmoklasisty. Uważamy, że takie rozwiązanie absolutnie nie powinno zaistnieć i na szczęście nie zostało wdrożone. 

pismo-odpowiedź