Raport w Ordo Medicus nt. „Polska oświata w czasach zarazy”

Dnia 10 czerwca prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska wzięła udział w XVIII Komisji Śledczej ds. pandemii organizowanej przez Ordo Medicus. Prezes zwracała uwagę na skutki (psychiczne, emocjonalne, społeczne i dydaktyczne) zdalnego nauczania i noszenia masek, na proceder bezprawnego wysyłania na kwarantannę z kontaktu, na akty segregacji i dyskryminacji wśród uczniów i nauczycieli w polskich szkołach, na sprawy dyscyplinarne nauczycieli w kuratoriach oświaty za odmowę zakładania maseczki, domaganie się decyzji na piśmie o kwarantannie czy zaproponowanie spaceru w ramach lekcji wychowania fizycznego podczas zdalnego nauczania. Poniżej link do nagrania i do przygotowanej na okoliczność posiedzenia Komisji prezentacji.https://ordomedicus.org/xviii-posiedzenie-komisji-sledczej-ds-pandemii/