Apel do Posłów i Senatorów – obrona przed WHO

W piątek 7 października przedstawiciele naszego Stowarzyszenia złożyli w skrzynkach podawczych posłów i senatorów Apel z wezwaniem do obrony polskiego interesu przed dyktatorskimi zapędami WHO. Załącznikiem do Apelu jest stanowisko stowarzyszeń i grup społecznych w sprawie projektu traktatu / konwencji / umowy lub innego międzynarodowego antypandemicznego instrumentu prawnego. Stanowisko, oprócz naszego stowarzyszenia, poparły: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Medycy Nadziei, Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń, Katarzyna Tarnawa Gwóźdź i Przyjaciele, Fundacja Verax, Stowarzyszenie Stop Nop, Watahy Głosu Obywatelskiego, Polska Jest Jedna, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, WIG, Fundacja Osuchowa, grupa Na Warcie, Warszawski Bunt oraz Polskie Veto, Konfederacja Korony Polskiej, WIR Masz Głos, Norymberga 2.0 i inne.

W Apelu podkreślone są zagrożenia wynikające z procedowanych umów oraz poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych (IHR – International Health Regulations). Zmiany te jednoznacznie zmierzają do nadrzędnej roli Światowej Organizacji Zdrowia ponad rządami państw członkowskich wprowadzanej pod pretekstem następnych pandemii lub innych wykreowanych kryzysów zdrowotnych lub ekologicznych. O zagrożeniach nie jest informowana opinia publiczna, pomimo że dotyczą one:
suwerenności cielesnej każdego człowieka – wprowadzanie obowiązkowych / przymusowych procedur medycznych, bezprawne ograniczenia praw naturalnych człowieka np. do przemieszczania się i kontaktów z ludźmi (lockdowny),

suwerenności krajów członkowskich, w tym Polski – nadrzędna rola decyzji dyrektora generalnego WHO,

wolności słowa – usankcjonowana cenzura, jedynie słuszna narracja, brak debaty naukowej, prześladowania osób nauki niezgadzających się z medialną narracją.

Alarmujący jest konflikt interesów kryjący się za budowaną prozdrowotną narracją WHO. Organizacja ta od 2005 roku jest finansowana przez sektor prywatny. Obecnie około 80% funduszy stanowią dobrowolne i celowe wpłaty od darczyńców prywatnych, głównie fundacji i firm farmaceutycznych, w tym Fundacji Billa i Melindy Gatesów, Fundacji Rockefellera, Banku Światowego czy sojuszu szczepionkowego Gavi (sojusz powołany podczas spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w roku 2 000 w Davos, którego fundatorami są między innymi: Fundacja WHO, Fundacja Rockefellera, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Google czy Tik Tok – https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles). Raporty finansowe WHO – https://www.who.int/about/accountability/financial-statements . W Apelu wzywamy posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do obrony polskiego interesu przed wpływem skompromitowanej i skorumpowanej Światowej Organizacji Zdrowia na politykę zdrowotną Polski.

Została podjęta próba spotkania z polskimi przedstawicielami WHO, niestety była ona nieskuteczna. Alarmujący głos społeczny został pominięty, co jest skandaliczne i niezgodne z zapisami Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Do przedstawicieli WHO oprócz telefonów z prośbą o spotkanie zostały wysłane maile z Apelem i załączonym stanowiskiem oraz „Białą Księgą koronawirusa” (https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/), która zawiera badania naukowe oraz analizę prawną potwierdzające fakt, że pandemia COVID-19 była oparta na manipulacji, propagandzie, polityce strachu oraz bezprawnym ograniczaniu praw człowieka. Zostały też wysłane do nich listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Dzięki współpracy z Watahą Głosu Obywatelskiego wysyłka została rozszerzona o polskich europarlamentarzystów

Zapraszamy do publikacji treści stanowiska środowisk wolnościowych w mediach społecznościowych, nawiązania kontaktu z lokalnymi mediami w celu opisania tej wysyłki oraz treści dokumentów, a także wysyłania go do innych organizacji.