NIE DLA WHO!!!

Druga część wysłuchań publicznych w sprawie międzynarodowego „traktatu antypandemicznego” WHO

W dniach 12-13 kwietnia odbyła się pierwsza część wysłuchań publicznych, w której nasze Stowarzyszenie reprezentowała Joanna Suchan-Konieczny, a Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – Emilia Sykut-Domańska.

Druga część miała odbyć się pod koniec czerwca, ale została przełożona i zostanie zrealizowana w dniach 29-30 września 2022 r. Wysłuchanie będzie przeprowadzone przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (Intergovernmental Negotiating Body – INB) z siedzibą w Genewie. Nazwa procedowanego dokumentu została zmieniona – obecnie jest on nazywany konwencją/umową lub innym międzynarodowym instrumentem prawnym, dotyczącym zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.

W ramach drugiej części wysłuchań uczestnicy poproszeni zostali o złożenie video-oświadczeń z odpowiedzią na pytanie: „Na bazie doświadczeń z pandemią COVID-19, jakie Twoim zdaniem powinny zostać wprowadzone rozwiązania na poziomie międzynarodowym, aby lepiej reagować na przyszłe pandemie?”. Nagranie nie mogło trwać dłużej niż 90 sekund i musiało być przesłane z transkrypcją, która nie mogła przekraczać 175 słów. Opinia mogła być wyrażona w jednym z sześciu oficjalnych języków WHO: arabskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub chińskim. Termin przesyłania oświadczeń początkowo został wyznaczony na 9.09-13.09 i został przedłużony do piątku 16.09 do godziny 23.59. Światowa Organizacja Zdrowia zastrzegła sobie możliwość wyemitowania wybranych nagrań. Video-oświadczenia były przesyłane przez platformę WHO:

https://inb.who.int/home/public-hearings

Stanowisko naszego Stowarzyszenia przedstawiły Prezes Agnieszka Pawlik-Regulska i Dorota Rodziewicz, Anna Stefańska, Joanna Mazur, Agata Rabsztyn, Agnieszka Niebudek-Żmuda, Agnieszka Wołodźko i Paweł Górecki.

W naszej ocenie warunki przedstawienia stanowiska strony społecznej były niedopuszczalne. Czas wystąpienia uniemożliwiał wypowiedzenie choćby części istotnych argumentów na tak kontrowersyjny i niebezpieczny temat, jakim jest procedowany dokument. Regulamin i wytyczne do przesyłania nagrań były udostępnione w terminach uniemożliwiających należyte ich przygotowanie oraz spełnienie warunków technicznych.

Dwie kompilacje wypowiedzi video zostaną wyemitowane ze strony internetowej WHO, jedna 29.09, a druga 30.09. Zostaną one przygotowane przez sekretariat Światowej Organizacji Zdrowia z uwzględnieniem warunków formalnych i zapewnienia przyzwoitości, stosowności i decorum podczas przesłuchania. Nagrania będą wybrane losowo z zachowaniem równowagi płci i reprezentacji obszarów geograficznych. Oświadczenia, które nie zostaną wyemitowane w kompilacjach będą dostępne na stronie internetowej WHO.

Oficjalne stanowisko naszego Stowarzyszenia:

Z naszego doświadczenia wynika, że rozwiązania wprowadzone w wyniku ogłoszenia pandemii covid-19 przyniosły więcej strat w zakresie zdrowia i życia ludzi niż korzyści dla ich ochrony przed infekcją.

Realizowane obostrzenia nie były zgodne z prawem naturalnym, a analizy prawne i wyroki sądowe wskazują, że nie były również zgodne z prawem stanowionym. Badania naukowe potwierdzają, że rekomendowane do stosowania procedury medyczne były nieskuteczne oraz często powodowały powikłania zdrowotne, w tym zgony. Wykazują niewiarygodność testów PCR. Uważamy, że działania WHO mogą mieć tylko charakter doradczy. Wolność w stanowieniu o własnym ciele, wyboru terapii medycznych jest wartością nadrzędną, bezdyskusyjną i musi być zagwarantowana. W skali światowej doszło do bezprecedensowej sytuacji powszechnego stosowania preparatów zwanych „szczepionkami” będących w fazie eksperymentalnej bez podmiotu odpowiedzialnego.

Nauczyciele z naszego Stowarzyszenia obserwują na co dzień zgubne skutki szczepień oraz fatalny wpływ lockdownów, izolacji i zdalnego nauczania na zdrowie uczniów, o czym świadczy drastyczny wzrost statystyk depresji i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, które wzrosły w Polsce o 77%.

NIE DLA TRAKTATU!!!   NIE DLA WHO!!!

Zapis pozostałych uczestników wysłuchań już wkrótce

Na stronie Jamesa Roguskiego publikowane są oświadczenia z całego świata, również nasze:

https://jamesroguski.substack.com/p/screw-the-who

stanowisko organizacji wolnościowych

apel do senatorów

apel do posłów