Walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG

W dniu 10 października 2022 r. pod siedzibą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG poświęcone podjęciu decyzji o połączeniu z PKN Orlen. Akt ten jest równoznaczny z przejęciem znacznej ilości polskich złóż i zasobów przez obcy kapitał. Pod bramą główną zorganizowany został protest środowisk wolnościowych. Wśród protestujących byli m.in.: Konfederacja Korony Polskiej, Wojciech Olszański i Kamraci, Grupa Na Warcie, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Watahy Głosu Obywatelskiego i inni. Część osób, np. poseł Grzegorz Braun czy Grzegorz Płaczek, przebywali wewnątrz na zgromadzeniu.
Aby wyrazić swój sprzeciw, wielu członków naszego stowarzyszenia wykupiło akcje PGNiG, niektórzy przekazali swój głos pełnomocnikom.
Niestety wynik głosowania był druzgocący: za – 4 959 494 443, przeciw: 133 903. Oddano polskie dobra naturalne obcym koncernom, a także próbowano udaremnić formalne złożenie sprzeciwu (w kluczowym momencie na sali zgasło światło). Naturalnie nie poprzestajemy w naszej walce o polskie złoża i będą podejmowane kolejne kroki prawne. Niestety niektórym nowym akcjonariuszom uniemożliwiono lub  utrudniono złożenie sprzeciwu dotyczącego fuzji PGNiG z PKN Orlen. Osoby takie zachęcamy do kontaktu z mec. Katarzyną Tarnawą- Gwóźdź.