Publikacja w „Życiu Kalisza”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułami opracowanymi przez naszą koleżankę ze stowarzyszenia Zdzisławę Piasecką, które zostały opublikowane w gazecie „Życie Kalisza„. Nasze stowarzyszenie serdecznie gratuluje poniższych publikacji. Oprócz wersji papierowej możemy skorzystać z wersji online. Artykuł został podzielony na cztery części. Zapraszamy do lektury!

Część I – zagrożenia związanego z powrotem zdalnego kształcenia: https://zyciekalisza.pl/artykul/co-czeka-polska-oswiate/1394637

 Część II – seksualizacja dzieci i młodzieży: https://zyciekalisza.pl/…/co-czeka-polska-oswiate/1398052

Część III – edukacja włączająca: https://zyciekalisza.pl/…/co-czeka-polska-oswiata/1400519

Część IV – postępująca ukrainizacja edukacji w Polsce: https://zyciekalisza.pl/…/co-czeka-polska-oswiate/1402451