Omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania edukacji włączającej

W dniu 13 kwietnia 2023 roku spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta Orzesze z Burmistrzem Panem Mirosławem Blaskim oraz z z-cą Burmistrza Miasta Panią Sylwią Krawczyk.
Celem spotkania było omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do szkół i przedszkoli edukacji włączającej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci organizacji: Grupa Wolni Orzesze reprezentowana przez Katarzynę Marek i Katarzynę Malek, Fundacja Polskie Veto oraz Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność w osobie Adama Kani. W imieniu stowarzyszenia głos zabrała wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

stanowiska i oświadczenia: https://nauczycieledlawolnosci.pl/dzialania-innych-organizacji/