Wnioskowaliśmy do NIK o przeprowadzenie kontroli, bezprawie w sanepidach!

W ramach walki o obnażenie hipokryzji polityki pandemicznej nasze Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem do Najwyższej Izby kontroli o przeprowadzenie kontroli stacji sanitarno – epidemiologicznych w Polsce w związku z problemami bezprawnego nakładania kwarantann na obywateli. NIK jest instytucją, która podejmowała już interwencje mające na celu pokazanie negatywnego wpływu działań okołopandemicznych rządu na funkcjonowanie szpitali i szkół. Dlatego uznaliśmy za zasadne zainteresowanie tego organu patologią poczynań Sanepidów w latach 2021-23. Otrzymaliśmy 27 lipca 2023r. odpowiedź na nasz wniosek. Poniżej oba dokumenty.