Wysłaliśmy pisma do polskich europarlamentarzystów w Brukseli

” … jako nauczyciele, wychowujący polskie dzieci i młodzież do umiłowania Ojczyzny, jesteśmy
głęboko zaniepokojeni planowanymi zmianami w Traktacie Europejskim oraz Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Już niedługo w rękach europarlamentarzystów zawiśnie los naszej Ojczyzny, dlatego prosimy o wysłuchanie naszego głosu, głosu polskich obywateli, nauczycieli i rodziców..”

listy można wysyłać na adres:

Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel