Konferencja oświatowa: Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?

Przedstawicielki naszego stowarzyszenia: Agnieszka Pawlik-Regulska, Iwona Januszewska-Skup, Grażyna Lubszczyk były prelegentkami podczas konferencji, która odbyła się 12 grudnia 2023r. w Warszawie, w Centrum Prasowym SDP Foksal 3/5

Konferencja oświatowa:    Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?

Organizatorzy :       Ruch Ochrony Szkoły, Fundacja Klubu Ronina
Patronat:                 Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak

10.00 – 10.05      Rozpoczęcie konferencji przez organizatorów
10.05 – 10.15      Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak: Słowo wstępne
10.15 – 10.35      Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stow. Ks. Piotra Skargi: Instrumenty globalnego zniewolenia – wokół raportu „Zrównoważony rozwój”
10.35 – 10.55      Kurator Małopolski Barbara Nowak: Katalog zmian planowanych w szkołach
10.55 – 11.25      Panel: Edukacja włączająca z różnych perspektyw. Udział Agnieszka Pawlik-Regulska, Iwona Januszewska-Skup, Grażyna Lubszczyk  –   moderuje Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły11.45 – 12.05      Bartosz Kopczyński, wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu: Problemy psychiczne młodzieży – cele fałszywych narracji
12.05 – 12.25      Jolanta Dobrzyńska, ekspert oświatowy: Dokąd prowadzona jest polska szkoła?
12.25 – 12.55      Debata – wprowadzenie do debaty i wnioski: Józef Orzeł, prezes Fundacji Klubu Ronina
12.55 – 13.00      Podsumowanie konferencji: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
Prowadzenie: Hanna Dobrowolska, Transmisja on-line: blogpress.pl

część 1: https://youtu.be/Y0sHNcyyLEE, część 2 https://youtu.be/kSbGbCJBalg