Posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw World Health Organization (WHO)

W dniu 7 lutego 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw World Health Organization (WHO) w temacie „Światowa Organizacja Zdrowia – sytuacja na dziś”. Zaproszono do udziału naszą koleżankę Dorotę Rodziewicz. Jednym z gości zaproszonych do posiedzenia była Pani Ewa Nowacka z Ministerstwo Zdrowia.