Wyraźmy naszą opinie na temat zmian w podstawie programowej!

Jesteśmy w ważnym momencie zmiany podstawy programowej. Zostały otwarte przez MEN prekonsultacje społeczne nowej podstawy programowej. KAŻDY nauczyciel, rodzic, uczeń może wypowiedzieć się na temat proponowanych zmian i przesłać swoją opinię za pomocą formularza kontaktowego do 19.02.2024!!!

Na stronie MEN jest plik zip z propozycjami zmian podstawy wielu przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i szkołach średnich.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej–zaczynamy-prekonsultacje

Zachęcamy do przesłania do MEN swojej opinii do 19.02.2024. 

Czy na pewno powinna zniknąć z polskiej szkoły ,,Reduta Ordona” czy ,,Romeo i Julia” a książki nagrodzone Noblem literackim – ,,Chłopi” i ,,Quo vadis” stać się lekturą uzupełniającą? Czy z lekcji filozofii ma zniknąć arystotelesowska koncepcja prawdy i przyjaźni oraz kryteria moralnej oceny czynu, a także platońska idea dobra? Czy słuszne jest wyrzucenie „Poetyki” Arystotelesa i brak omawiania wpływu teatru starożytnego na rozwój sztuki teatralnej? 

Wyraźmy swoje zdanie na ten temat! Warto pochylić się nad zapisami podstawy programowej. Skorzystajmy z zaproszenia MEN i weźmy udział w prekonsultacjach!

Mamy też informację, że z podstawy programowej w ramach nauczania historii ma zostać usunięte sformułowanie „ludobójstwa ludności polskiej na na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej”! Na ten temat też warto się wypowiedzieć! Odsyłamy do poniższego artykułu:

Weźmy sprawy edukowania młodego pokolenia we własne ręce! Nie pozwólmy na niebezpieczne zmiany! Ocalmy to, co wartościowe!