Domagamy się odpowiedzi na wszystkie nasze pytania w sprawie żydowskiego święta Chanuki w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniach 12 i 14 grudnia 2023 r. w gmachu
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – nasze Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty
„Nauczyciele dla Wolności” w dniu 16 stycznia 2024 r. wystosowało wniosek w trybie dostępu
do informacji publicznej do Marszałka Sejmu RP Pana Szymona Hołowni z prośbą o
udostępnienie informacji na zadane przez nas przedstawione poniżej pytania.

W przedstawionym poniżej uzasadnieniu pragniemy wyjaśnić czym się kierowaliśmy formułując
pytania do Marszałka Sejmu RP.

Uzasadnienie:

W dniu 12 grudnia 2023 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce
kolejna, odbywająca się nieprzerwanie od 2007 r. uroczystość religijna zapalenia świec
chanukowych, związana z obchodami żydowskiego święta Chanuki, które jest upamiętnieniem
zwycięstwa Machabeuszy nad hellenizującymi się wówczas Żydami i ludami innych religii oraz
ponownego poświęcenia Świątyni Jerozolimskiej. Jest to święto żydowskie celebrujące
zwycięstwo Izraelitów poprzedzone rzezią. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
prezydium Sejmu RP oraz m.in. rabin żydowskiej religijnej grupy sekty Chabad-Lubawicz
Polska – Szalom Dow Stambler. Zapalone wówczas świece zostały przez posła Grzegorza
Brauna w akcie protestu zgaszone, po czym po dwóch dniach, tj. 14 grudnia 2023 r. w uroczysty
sposób, przy udziale przedstawicieli władz Polski oraz grupy sekty religijnej Chabad-Lubawicz,
ponownie zapalone.
Chabad-Lubawicz jest radykalną kabalistyczną grupą chasydzką, która ma ok. 200 tys.
wyznawców na całym świecie i tylko kilka tysięcy w Polsce, podczas gdy z wyników badań
Spisu Powszechnego z 2021 r. wynika, że katolicy stanowią 89,77 proc. osób biorących udział
w badaniu, natomiast dane Głównego Urzędu Statystycznego podają, że aktualnie w Polsce
funkcjonuje ok. 200 kościołów i związków wyznaniowych, co zgodnie z wynikami badań
Instytutu Gallupa zalicza Polskę do najbardziej religijnych i tolerancyjnych krajów w Europie.
W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia oraz w wielu innych środowiskach
pojawiają się pytania i wątpliwości, czy w celebrowaniu świąt religijnych, jeśli takie odbywają
się w gmachu Sejmu RP oprócz cytowanej już Chanuki, zachodzi zasada symetrii i
poszanowania wszystkich religii, których wyznawcami są Polacy. A w odniesieniu do
cytowanej wcześniej Chanuki – czy to święto wynikające z religii żydowskiej, które dla
wyznawców innych religii, może być uznane za triumf ludobójstwa dokonanego przez Żydów
nad „gojami”, czyli nie-Żydami i przejaw żydowskiego triumfalizmu, nacjonalizmu i syjonizmu,
powinno być celebrowane tak uroczyście, z udziałem przedstawicieli polskich władz, w gmachu
Sejmu RP.
Dlaczego nie ma podobnej tolerancji i symetrii w obchodzeniu, choćby symbolicznie, świąt
związanych z naszą religią przez Żydów. Przewodniczący Knesetu Juli Jo’el Edelstein odmówił
wystawienia choinki w parlamencie Izraela. Przekazał do mediów informację, że takie
publiczne eksponowanie symbolu chrześcijaństwa może zostać odebrane jako obraźliwe, a
zadającemu to pytanie posłowi poradził, aby ten postawił sobie choinkę w biurze swojej partii.
Dodał, że ta inicjatywa ma na celu pozbycie się żydowskiej kultury Izraela. Czy w związku z
tym my, Polacy, nie powinniśmy podobnie traktować uroczystości zapalania Chanuki w polskim
parlamencie – jako aktu mającego na celu pozbycie nas, Polaków, naszej religii i tradycji?
Również ostatnie wydarzenia z dnia 8 stycznia 2024 r., które rozegrały się w Nowym
Yorku, związane z tą grupą sektą religijną, jaką jest Chabad-Lubawicz, kiedy to, jak donosi
Associated Press, nowojorska policja aresztowała w głównej siedzibie organizacji ChabadLubawicz 9 osób, które brały udział w sporze o tajemny tunel wykopany pod chasydzką
synagogą przy Crown Heights na Brooklynie – napawają odrazą i przerażeniem. Do czego
służyły nielegalne tunele łączące żydowską synagogę z tunelami przebiegającymi pod
budynkami biurowymi i salami wykładowymi Nowego Jorku? Dlaczego na miejscu doszło do
bójki pomiędzy policjantami a osobami – Żydami, które próbowały bronić wejść do tych tuneli?
Uważamy, że w związku z zaistniałymi wydarzeniami nasze wątpliwości i pytania są tym
bardziej zasadne i dlatego oczekiwaliśmy udzielenia na nie rzetelnych odpowiedzi.
W odpowiedzi na nasze pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej, Biuro
Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu przesłało nam pismo (przedstawione poniżej), w
którym niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie zadane przez nas pytania.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
BKSP.151.2176.2024
Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”
Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 stycznia 2024 r. o udostępnienie informacji publicznej,
Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu informuje, co następuje.
Uroczystość zapalenia menory Chanukowej w Sejmie RP odbyła się na prośbę Chabad
Lubawicz Polska skierowaną do Szefa Kancelarii Sejmu. Zgodę na zorganizowanie
wydarzenia wyraził Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a Szef Kancelarii Sejmu podpisał
stosowny dokument w tej sprawie.
Kancelaria Sejmu nie była organizatorem uroczystości i nie poniosła w związku z tym
żadnych kosztów.
W gmachu Sejmu co roku (z przerwami) odbywa się zapalenie świecy Chaunkowej,
uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju oraz opłatek dla
parlamentarzystów, a tym roku także wigilia dla potrzebujących.

Z poważaniem
Magdalena Baszkowska
główny specjalista

W związku z tym, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na większość zadanych przez nas pytań,
postanowiliśmy ponownie wystosować pismo (przedstawione poniżej) do Marszałka Sejmu
Szymona Hołowni. Mamy nadzieję, że tym razem uzyskamy odpowiedź na wszystkie
interesujące nas pytania.