Będziemy mówić o zmianach w szkolnictwie!

W najbliższym czasie przedstawicielki naszego Stowarzyszenia wezmą udział w dwóch wydarzeniach, podczas których zreferują przyczyny i skutki proponowanych obecnie przez MEN zmian w systemie edukacji.

Zdzisława Piasecka weźmie udział 16.03.2024 w godz. 11:00 – 17:00 w Poznaniu w Konferencji „Naturalnie odporni”.

Agnieszka Pawlik-Regulska dnia 24.03.2024 wystąpi z referatem podczas IV Chełmskiej Debaty Wolnościowców, która rozpocznie się o godz. 14.00 w lokalu Atmosfera przy ul. Kopernika 8 w Chełmie.

Na obydwa spotkania serdecznie zapraszamy!