Nasze Stowarzyszenie w Belwederze

Dnia 16.05.2024 odbyło się posiedzenie działającej przy Prezydencie RP Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, które poświęcone zostało wpływowi Europejskiego Obszaru Edukacyjnego i polityk unijnych na polski system edukacji. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele licznych organizacji społecznych, między innymi zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, która obejmuje już 70 organizacji oświatowych, rodzicielskich, prorodzinnych, nauczycielskich, zawodowych, wolnościowych, patriotycznych, kombatanckich i polonijnych z całej Polski i świata (USA, Francja, Niderlandy, Australia, Wielka Brytania, Austria). Nasze Stowarzyszenie reprezentowały: Agnieszka Pawlik-Regulska, Oksana Kinasz, Zdzisława Piasecka i Iwona Januszewska-Skup.

Po przedstawieniu referatów przez członków Rady i zaproszonych gości w dyskusji udział wzięli  członkowie Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły:

– p. Hanna Dobrowolska (Ruch Ochrony Szkoły), która przedstawiła apel organizacji polonijnych skierowany Prezydenta RP (w załączeniu) oraz o bardzo niebezpiecznym zapisie we wstępie do podstaw programowych dotyczącym projektowania uniwersalnego;
– p. Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN), który zwrócił uwagę na antyrodzinna edukację seksualną wprowadzaną do MEN w ramach obligatoryjnego przedmiotu wiedza o zdrowiu;
– mec. Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris), który zwracał uwagę na prawne konsekwencje wprowadzenia Europejskiego Obszaru Edukacyjnego oraz o konieczności ważenia przede wszystkim zapisów Konstytucji RP przed prawem międzynarodowym;
– p. Bartosz Kopczyński (Towarzystwo Wiedzy Społecznej), który rozwinął temat Europejskiego Obszaru Edukacyjnego i zagrożeń związanych z jego założeniami w dalszej perspektywie;
– p. Agnieszka Pawlik-Regulska (Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”), która powiedziała o szkodliwości rozporządzenia dotyczącego prac domowych i naszym apelu do Prezydenta, aby złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (w załączeniu), wspomniała o podstawach programowych, zaprosiła inne organizacje społeczne do KROPS-u oraz zwracając uwagę, że dawni decydenci w resorcie oświaty otworzyli szeroko drzwi na pewne płynące z UE rozwiązania w sferze edukacji, a teraz my – organizacje społeczne mamy gasić pożary;
– p. Maria Gudro-Homicka (Stowarzyszenie Ambasadorów Dzieci i Młodzieży), która poruszyła kwestię szkodliwości dla procesu dydaktycznego stosowania form zewnętrznych egzaminów sprawdzających oraz o obniżeniu poziomu w szkołach.

Do briefingu prasowego po posiedzeniu Rady została zaproszona nasza prezes Agnieszka Pawlik-Regulska:

Jeżeli jakaś organizacja chce dołączyć do KROPS-u, prosimy o zapoznanie się z deklaracją ideową oraz odesłanie wypełnionego formularza na adres: koalicjars@nauczycieledlawolnosci.pl