Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera dot. WHO

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”. Podczas konferencji wyraziliśmy brak zgody na plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” we współpracy z Fundacją CitizenGo  zrealizowało kampanię społeczną – Apel o zatrzymanie groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia. Powstała petycja – podpisana przez ponad 33 800 Polaków – która wraz z „Listem do Prezesa Rady Ministrów” została przekazana w dniu konferencji.

W liście zażądano odrzucenia groźnych zmian w międzynarodowym prawie zdrowotnym – „porozumienia pandemicznego” i poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005). Procedowanie przez WHO tych zmian przebiega bez rzetelnej informacji dla opinii publicznej, bez debaty, a jego efekt może być zagrożeniem dla wolności i suwerenności ludzi.

O tym wszystkim mówiła Dorota Rodziewicz, która poprowadziła konferencję. Głos zabrali również Piotr Lubszczyk, który odczytał fragment listu do premiera, Sebastian Lukomski – z Fundacji CitizenGo, który powiedział o działaniach fundacji w skali świata w celu zatrzymania planów WHO i Grażyna Lubszczyk, która podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenia w temacie WHO.

Apel o odrzucenie przez rząd Polski groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia (citizengo.org)

Nasze działania związane w temacie WHO

O konferencji w mediach: