Dziś audycja w TVP Poznań, a jutro wejdą do naszych szkół, przedszkoli i żłobków – po nasze dzieci.

W dniu 29 maja 2024 r. przed siedzibą TVP w Poznaniu odbył się protest, w którym udział wzięło nasze Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, przeciwko emisji programu na antenie TVP 3 prowadzonego przez członka Grupy Stonewall, poświęconemu społeczności LGBT+. Organizatorem prostestu byli: Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie oraz Fundacja Życie i Rodzina. W imieniu naszego Stowarzyszenia głos zabrała Zdzisława Piasecka, która przedstawiła sposoby demoralizacji dzieci i młodzieży w naszym kraju, jak również uzasadniła z jakimi zagrożeniami wiąże się emisja tego programu. Mówiła o tym, że ruch LGBT+ jest dobrze zorganizowany, ma sprawdzone w innych krajach metody działania, ma czas i potężne finansowanie. Oni się nie śpieszą się i powoli przejmują kolejne kraje i obszary świata.

W Polsce odbywa się to m.in. przez:

  • wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. nowej międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń autorstwa WHO o nazwie ICD-11. Zmiany te podpisał w 2019 r. minister zdrowia Grzegorz Szumowski bez informowania i akceptacji społeczeństwa i bez tłumaczenia tych dokumentów na język polski. Zmiany przepisów wprowadziły nową kategorię „nieszkodliwej” pedofilii o nazwie „zaburzenie pedofilne”, a zachowania traktowane zawsze jako zaburzenia seksualne czyli pedofilię, homoseksualizm, transeksualizm i parafilię przeniosły do obszaru 17 „zdrowia seksualnego”, natomiast płeć w ujęciu biologicznym (męska i żeńska) zastąpiły subiektywnym genderem czyli wielowariantową „płcią przypisaną przy urodzeniu” oraz „płcią odczuwalną”. Jest to prosta droga do bezkarnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, a także do  nakłaniania ich do kwestionowania swojej biologicznej płci i tranzycji,
  • wprowadzenie do polskich szkół przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę programu „Szkoła przyjazna LGBT+”,
  • wprowadzenie przez minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką od 1 stycznia 2025 r. nowego obowiązkowego przedmiotu „Edukacja zdrowotna”, w którym jednym z podstawowych zagadnień będzie „nowoczesna”edukacja seksualna. Pod tym hasłem kryją się „standardy edukacji seksualnej” przygotowane dla Europy w 2010 r. przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) i BZgA (Federalne Biuro Edukacji Zdrowotnej w Niemczech), które zawierają zalecenia dla decydentów oraz osób zajmujących się edukacją i zdrowiem.  Zdzisława Piasecka przedstawiła kilka drastycznych przykładów tych zaleceń w konkretnych przedziałach wiekowych dzieci i młodzieży, np.:
  • w grupie wiekowej 0 – 4 lat (str. 38-39) – przekazać informacje na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”,
  • w grupie wiekowej 4 – 6 lat (str. 40 – 41) – pomóc rozwijać „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością”,
  • w grupie wiekowej 6 – 9 lat (str. 42 – 43) – przekazać informacje na temat „różnych metod antykoncepcji”,
  •  w grupie wiekowej 9 – 12 lat (str. 44 – 45) –  nauczyć „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych”,
  • w grupie wiekowej 12 – 15 lat (str. 46 – 48) – nauczyć „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”,
  • w grupie wiekowej 15 lat i więcej (str. 49 – 51) – przekazać informacje na temat „seksu powiązanego z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy).

Te rozbudzone seksualnie dzieci nie będą miały zdolności obrony przed pedofilami. Ci zaś będą mieli ułatwione uzyskiwanie zgody dzieci na podejmowanie czynności seksualnych. A w wielu krajach wraz z promowaniem „nowoczesnej” edukacji seksualnej w szkołach, środowiska pedofilów i niestety sprzyjających im polityków dążą do legalizacji pedofilii i zniesienia kar za pedofilię.

Jako dowód podstępnych działań ruchu LGBT+ przedstawicielka naszego Stowarzyszenia przedstawiła zdjęcie dostępne w Internecie, na którym widać mężczyznę przebranego za kobietę, który prowadzi zajęcia z maleńkimi dziećmi w wieku 3-4 lat w żłobku lub przedszkolu.

W podsumowaniu Zdzisława Piasecka zwróciła się do władz miasta Poznania z zapytaniem, czy wyemitowany w godzinach popołudniowych o 18.15 program telewizyjny z udziałem mężczyzny przebranego za kobietę nie narusza art. 72 Konstytucji RP w zakresie demoralizacji, a być może również przemocy psychicznej, a nawet okrucieństwa, bo pora emisji i wspólne przebywanie w tym czasie rodzin, mogło spowodować narażenie dzieci, które nie są emocjonalnie przygotowane na takie treści, na oglądanie tego programu.