Katecheci apelują o obowiązkowe lekcji etyki i religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wystosowało apel do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Minister Edukacji, w którym czytamy m.in.:

Jako nauczyciele zatroskani o młode pokolenie, w duchu oczekiwań większości obywateli, postulujemy jak najszybsze zawarcie porozumienia w kwestii moralnego i etycznego kształcenia naszych dzieci i młodzieży poprzez nadanie lekcjom religii oraz lekcjom etyki, obecnym od 33 lat w polskich szkołach, statusu zajęć obligatoryjnych, jako wymiennych przedmiotów szkolnych.

Wobec rosnących problemów młodego pokolenia, żyjącego pod coraz większą presją multimediów, w których ginie przekaz uniwersalnych i duchowych wartości oraz doświadczającego negatywnych skutków rozpadu więzi rodzinnych i ogólnospołecznych, uważamy, że polska szkoła winna jeszcze bardziej wesprzeć rodziców w procesie wychowania ich dzieci, co posłuży zarówno ich indywidualnemu, jak i społecznemu dobru.

[…]

Prosimy ponadto o wsparcie naszego apelu w sytuacji, gdy coraz większy odsetek uczniów nie odbiera żadnej edukacji aksjologicznej w szkole, czego pośrednim skutkiem wydają się rosnące problemy psychiczne naszych dzieci i podejmowanie przez nie zachowań zdrowotnie ryzykownych. Jako nauczyciele oddani swojej pracy i nadal gotowi do udzielania niezbędnego wsparcia swoim uczniom, apelujemy do Pana Prezydenta, Pana Marszałka, Pani Minister oraz do wszystkich osób i środowisk, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia o doprowadzenie do społecznego konsensusu w kwestii wychowania do wartości w polskiej szkole”.

Petycję można przeczytać w całości i podpisać tutaj:   

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_chcemy_wychowania_do_wartoci_w_szkole_-_-_religia_lub_etyka_dla_kadego_ucznia

Strona internetowa Stowarzyszenia Katechetów Świeckich: katecheci.org

Konferencja prasowa Stowarzyszenia przed Sejmem RP z dnia 21.05.2024: