Zapewnienia Ministra Edukacji Przemysława Czarnka o niewprowadzaniu nauczania zdalnego w roku 2022/23

Przedstawicielki z śląskiej grupy naszego Stowarzyszenia wzięły udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji Przemysławem Czarnkiem w Brzegu, w województwie opolskim w dniu 12 lipca 2022r. Udało się zadać najważniejsze i decydujące pytanie o zagrożenie nauką zdalną w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023. Otrzymałyśmy zapewnienie i gwarancje, że nie będzie nauki zdalnej. Na kolejne pytanie dotyczące seksualizacji dzieci, minister wyraził chęć współpracy w tym temacie i zachęcił do pisania petycji.