W obronie rodziny i polskiej szkoły

Dnia 4 lipca 2022 prezes Agnieszka Pawlik-Regulska i członek Zarządu Aleksandra Orlicka wzięły udział w I Forum Organizacji Prorodzinnych. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów tego spotkania: Instytut Ordo Iuris, Instytut Ona i On, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk. W Forum wzięli udział przedstawiciele ok. 40 organizacji z całej Polski, a także eksperci w obszarach polityki rodzinnej i demograficznej oraz edukacji i wychowania, a także dziennikarze.

Podczas spotkania wypowiadano się nie tylko o problemach związanych stricte z ochroną polskiej, tradycyjnej rodziny (wartości te mamy w naszym Regulaminie), ale zwrócono również uwagę na szkolnictwo i wagę sposobu edukowania dzieci oraz młodzieży, Skierowany został apel do środowisk reprezentowanych na Forum, aby zachęcać rodziców do obejmowania stanowisk przewodniczących trójek klasowych, aby dostać się do szkolnej rady rodziców, która ma wpływ m.in. na program wychowawczy szkoły. Do tego samego zachęcała nasza prezes niedawno podczas marszu „Dmowski na zamek” w Warszawie. Padła również propozycja powołania Ruchu Ochrony Polskiej Szkoły, która jest sukcesywnie i w sposób przemyślany niszczona, na co wskazuje chociażby promowana przez MEiN idea wprowadzenia w Polsce edukacji włączającej, której efektem będzie zlikwidowanie szkolnictwa specjalnego.

Dziękujemy za zaproszenie i liczymy na owocną współpracę ze środowiskiem ruchów prorodzinnych dla ratowania polskiej szkoły.

Informacja o wydarzeniu:

https://www.tysol.pl/a87020-ordo-iuris-forum-organizacji-prorodzinnych-wspolnie-w-obronie-praw-rodziny

http://onaion.org.pl/2022/07/06/i-forum-organizacji-prorodzinnych-wspolnie-w-obronie-praw-rodziny/