„Diagnoza zagrożeń w polskiej szkole i propozycje naprawy”- spotkanie

Klub Ronina zaprasza dziś – Warszawa ul. Foksal 3/5, 1 piętro na spotkanie o godz. 20.00: „Diagnoza zagrożeń w polskiej szkole i propozycje naprawy”

  • Hanna Dobrowolska [ekspert oświatowy] – Prawo Oświatowe, NGO, nadzór pedagogiczny], edukacja włączająca, samorząd. Informacja o zawiązaniu Ruchu Ochrony Szkoły
  • Magdalena Czarnik [Stow. Rodzice chronią dzieci] – zagrożenie wulgarną edukacją seksualną oraz LGBT, program nowoczesnego Wychowania do Życia w Rodzinie, rola rodziców w szkole
  • Agnieszka Pawlik-Regulska [Stow. Nauczyciele dla Wolności] – szkodliwe nauczanie zdalne, zagrożenia dla wspólnoty szkolnej i klasowej, wyzwania dla nauczycieli.