Konferencja Ruchu Ochrony Szkoły pod MEiN

W poniedziałek (29.08) odbyła się pod siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki przy Al. Szucha konferencja inaugurująca powstanie Ruchu Ochrony Szkoły. Nasze Stowarzyszenie jest wraz ze Stowarzyszeniem Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk oraz ekspertem oświatowym Hanną Dobrowolską założycielem ROS-u, do którego przyłączyło się już kilkadziesiąt organizacji osób prywatnych reprezentujących różne środowiska: rodziców, nauczycieli, naukowców, wykładowców uniwersyteckich, pedagogów specjalnych, ekspertów oświatowych. Podczas konferencji Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, mówiła o potrzebie ochrony szkół przed wulgarną edukacją seksualną, Hanna Dobrowolska przedstawiła zagrożenia związane z wprowadzaniem do polskich placówek oświatowych edukacji włączającej, a prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska mówiła o fatalnych skutkach ponad 12-miesięcznego okresu nauki zdalnej, której zarówno nasze Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”, jak i Ruch Ochrony Szkoły będzie przeciwdziałać. Na konferencji obecni byli również sygnatariusze ROS-u, którzy następnie zabrali głos: Pan Bartosz Kopczyński z Towarzystwa Wiedzy Społecznej i pani Katarzyna Szadkowska z NZZ „Wolność i Godność”. Pod ministerstwem zebrało się liczne grono członków naszego Stowarzyszenia. Obecni również byli przedstawiciele mediów. Po konferencji zostało złożone pismo informujące o postulatach ROS-u do Ministra Przemysława Czarnka oraz do wiadomości – Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącej Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie oraz Przewodniczącego Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Zapraszamy na stronę Ruchu Ochrony Szkoły, gdzie będą gromadzone materiały dotyczące ochrony dzieci przed seksualizacją w szkołach, edukacji włączającej, zdalnego nauczania I działalności ROS-u. Znajduje się tam również deklaracja i lista sygnatariuszy: www.ruchochronyszkoly.pl
https://banbye.com/watch/v_dP1d2Pyo-2Ge
Wieczorem miała miejsce dłuższa konferencja założycieli Ruchu Ochrony Szkoły w Klubie Ronina w Warszawie. Oprócz inicjatorem ROS-u głos zabrali sygnatariusze Ruchu: Pan Tadeusz Adamiec, wieloletni dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, pan. Bartosz Kopczyński.

Ruch Ochrony Szkoły. Powstała nowa organizacja, która walczy o edukację – PCH24.pl

Rozmowy niedokończone – TV Trwam (tv-trwam.pl)