Jesteśmy w rejestrze

Z dniem 26 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” w rejestrze stowarzyszeń pod numerem: 0000992945.
Obowiązujący od 26.09.2022r. Statut Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”:

statut