Nie ma chleba bez wolności

Prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska wzięła udział w manifestacji pod hasłem „Nie ma chleba bez wolności”, która odbyła się 15 października 2022 r. w Krakowie. Wyartykułowano na niej łącznie 16 postulatów z różnych dziedzin życia, postulatów, które wykrystalizowały się w okresie oporu i walki z rozpoczętym w marcu 2020 r. zamknięciem życia społecznego i gospodarczego oraz gwałtownym atakiem na prawa i swobody obywatelskie pod pozorem tak zwanej pandemii. Manifestacja i debata, jaka po niej nastąpiła, były zorganizowane i firmowane przez cały szereg podmiotów: Małopolski Bunt, Watahy Głosu Obywatelskiego, Polska Jest Jedna, Nauczyciele dla Wolności, NZZ Wolność i Godność, Skrzydło Wolności, Polska Ponad Podziałami, Rada Życia, a także Ruch Narodowy, Pobudka i Konfederacja Korony Polskiej.

Po manifestacji odbyła się debata pt. „Jak odzyskać Polskę?”,  w której udział wzięli: prof. Ryszard Zajączkowski, mec. Paweł Nogal, Agnieszka Pawlik-Regulska, Olaf Swolkień, Andrea Bnin-Bnińska, Robert Paliga i Krzysztof Tytko. Debatę prowadzili Piotr Szlachtowicz i Jan Góral.

Jako Stowarzyszenie podpisaliśmy deklarację krakowską:

DEKLARACJA KRAKOWSKA