Informacja o prawyborach.

Informujemy, że dla „Wolnościowców” – Partia Nowa Nadzieja prowadzona obecnie przez Sławomira Mentzena zorganizowała prawybory na mocy których osoby, które uzyskają w nich pierwsze miejsca, otrzymają jedynki na listach wyborczych Konfederacji w danym okręgu. Do prawyborów mogli zgłosić się również niezrzeszeni, bezpartyjni kandydaci podzielający główne postulaty Konfederacji. Jedną z osób, która zdecydowała się wziąć udział w prawyborach w okręgu katowickim 4 lutego jest dobrze nam znany Grzegorz Płaczek, z którym współpracujemy od początku powstania Stowarzyszenia. O prawyborach dowiecie się Państwo więcej czytając na stronach: