Mówimy „Stop inwigilacji!”

W dniu 13 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze czytanie ustawy projektu „Prawo komunikacji elektronicznej”, druk sejmowy 2861/2022. Można to sprawdzić na stronie sejmu pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp…

Policja i osiem innych służb (Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa) mogłaby uzyskać pełny wgląd, we wszystko: komunikatory internetowe i pocztę e-mail, a także do danych lokalizacyjnych we wszystkich smartfonach.

Wzywamy wszystkich parlamentarzystów PiS i Solidarnej Polski o zaprzestanie i zaniechanie działań nad totalną inwigilacją i głosowaniem przeciwko tej skandalicznej ustawie! Nasze Stowarzyszenie wysłało również pisma ze sprzeciwem posłom oraz rządzącym. Pisma do pobrania tutaj. Dziękujemy Polskie Veto.