Czy w sądzie znajdziemy sprawiedliwość?

W dniu 14 marca 2023 roku o godzinie 9:00 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie w sprawie cywilnej przeciwko Sanepidowi oraz Dyrekcji szkoły, którzy dopuścili się nadużyć związanych z bezprawnym i bezpodstawnym kierowaniem na kwarantanny nauczyciela. Pozew złożył członek naszego stowarzyszenia z Bydgoszczy – Karol Dziuba. Zaplanowane są już dwa kolejne posiedzenia w tej sprawie. Już na początku do sprawy dołączyły trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”, Fundacja Polskie VetoNiezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność. Bardzo dziękujemy za wsparcie Karola. W imieniu stowarzyszenia zabrała głos podczas konferencji wiceprezes Grażyna Lubszczyk. Zapraszamy do wysłuchania.

Link do fragmentu VI Poselskiej Komisji Śledczej z wypowiedzią Karola Dziuby: https://banbye.com/watch/v_tthC-54wpbze