W obronie wspaniałych lekarzy

Nasze stowarzyszenie wyraziło sprzeciw wobec bezpodstawnego osądzania lekarzy – 17 marca 2023 roku byliśmy obecni w Poznaniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej oraz na Marszu o Wolność. Naczelna Izba Lekarska chce ukarać za poglądy 114 lekarzy, w tym doktorów i profesorów, urządzając im zbiorowe, pokazowe procesy w Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu. Głos w imieniu nauczycieli zabrały koordynator z wielkopolski Zdzisława Piasecka oraz wiceprezes stowarzyszenia Grażyna Lubszczyk

link do wydarzenia: https://fb.watch/jn4wpnLcZI/

całość nagrania: https://fb.watch/jn4HEnbq_B/

link do wydarzenia: https://fb.watch/jn4wpnLcZI/