Relacja z pikiety w Krakowie

W dniu 31.05.2023 r. odbyła się pikieta pod krakowskim Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wiele organizacji wyraziło sprzeciw wobec wprowadzania do polskiego szkolnictwa Edukacji Włączającej. W imieniu naszego stowarzyszenia zabrała głos wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

źródło: https://www.facebook.com/PolskieVeto

Po zakończeniu pikiety, złożyliśmy pisma – stanowiska na temat Edukacji Włączającej. Uczestnicy spotkali się z małopolską Kurator Oświaty panią Barbarą Nowak, aby porozmawiać i jednocześnie podziękować za wsparcie udzielane polskim dzieciom i rodzicom.