Wysyłajmy pisma do swoich radnych. Stop WHO!

Gorąco zapraszamy do skorzystania z opracowania Mariusza Jagóry – propozycji pisma, które można wykorzystać i wysłać do radnych w swoim miejscu zamieszkania. Dotyczy zagrożeń wynikających z forsowanych przez WHO zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych.

do wglądu: