Konferencja oświatowa „Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?”

Prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska oraz inni nauczyciele ze Stowarzyszenia wezmą udział jako paneliści w konferencji oświatowej pt. „Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?” organizowanej przez Ruch Ochrony Szkoły oraz Fundację Klubu Ronina pod patronatem  Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, która odbędzie się 12.12.2023 w godz. 10-14 w Warszawie w Centrum Prasowym SDP przy ul. Foksal 3/5. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wezmą udział w panelu „Edukacja włączająca z różnych perspektyw”, omawiając praktykę pracy z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych szkołach ogólnych.

Wstęp wolny. Zapraszamy. W załączeniu program konferencji.

10.00 – 10.05   Rozpoczęcie konferencji przez organizatorów
10.05   -10.15  Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak:  Słowo wstępne
10.15 – 10.35   Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stow. Ks. Piotra Skargi: Instrumenty globalnego zniewolenia – wokół raportu „Zrównoważony rozwój”
10.35 – 10.55 Kurator Małopolski Barbara Nowak: Katalog zmian planowanych w szkołach
10.55 – 11.25    Panel: Edukacja włączająca z różnych perspektyw. Udział biorą: Dyrektor Jerzy Walczak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), Agnieszka Pawlik-Regulska (polonistka), inni nauczyciele i rodzice – moderuje Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły
11.25 – 11.45      Przerwa kawowa
11.45 – 12.05     Bartosz Kopczyński, wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu: Problemy psychiczne młodzieży – cele fałszywych  narracji
12.05 – 12.25    Jolanta Dobrzyńska, ekspert oświatowy: Dokąd prowadzona jest polska szkoła?
12.25 – 12.55    Debata – wprowadzenie do debaty i wnioski: Józef Orzeł, prezes Fundacji Klubu Ronina
12.55 – 13.00      Podsumowanie konferencji: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
13.00  -14.00      Lunch


Prowadzenie: Hanna Dobrowolska, Transmisja on-line: blogpress.pl