Kolejna sprawa Karola Dziuby w bydgoskim sądzie

W dniu 6 grudnia 2023 odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Karola Dziuby w związku z nakładaniem na nauczyciela nielegalnej kwarantanny z kontaktu. Ze względu na dużą liczbę niezależnych opinii, wnoszących istotny pogląd w sprawie, została ona odroczona. Termin kolejnego posiedzenia nie został jeszcze ustalony.

Na tym etapie sprawą interesuje się wiele organizacji pozarządowych – oczywiście NdW, ale także Polskie Veto, WiG, PSNLiN, czy Ordo Medicus.

Relacje z poprzednich posiedzeń: https://nauczycieledlawolnosci.pl/…/nauczyciel-pozywa…/, https://nauczycieledlawolnosci.pl/…/walka-o-prawde-i…/, https://nauczycieledlawolnosci.pl/…/czy-w-sadzie…/