Opiniujmy podstawę programową w MEN – gotowe materiały!

Jeszcze do jutra możemy wszyscy (rodzice, uczniowie, nauczyciele i inni) wysyłać nasze opinie dotyczące podstawy programowej. MEN ogłosiło prekonsultacje 12.02.2024 i opublikowało spakowany plik z kilkunastoma dokumentami zawierającymi zmiany w podstawach programowych wiodących przedmiotów (na dole strony):

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej–zaczynamy-prekonsultacje

Jak zaopiniować podstawę? Instrukcja KROK PO KROKU

Na powyższej stronie kliknij w sformułowanie: formularz kontaktowy, otworzy Ci się ankieta:

Podaj swoje dane, a następnie wybierz:

Uwaga dotyczy typu szkoły: Szkoła podstawowa kl. IV-VIII lub szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące/technikum)

 Przedmiot: JĘZYK POLSKI lub inny

 Zakres podstawy programowej, której dotyczy uwaga:

Do wyboru są:

cele kształcenia – wymagania ogólne

treści nauczania – wymagania szczegółowe

Warunki i sposób realizacji

 Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy:  Tu można wpisać teksty o długości maks. 1800 znaków, więc uwagi do podstawy języka polskiego dla SP i LO/T zostały podzielone na 19 UWAG, które trzeba pojedynczo wrzucać. Można też wybrać kilka, napisać coś dodatkowo. Ważne, żeby wyrazić swoją opinię.

W osadzonym pliku z uwagami do podstawy języka polskiego są gotowe wrzutki do formularza z określonymi na czerwono i zaznaczonymi na żółto Zakresami podstawy programowej, której dotyczy uwaga.

Jeśli chodzi o uwagi do podstawy z historii, nie są one podzielone na wrzutki, więc trzeba wybrać fragment nie dłuższy niż 1800 znaków i sprawdzić na górze strony , jaki to zakres podstawy programowej i jaka szkoła.

Wszystko tłumaczy też na swoim nagraniu poseł Grzegorz Płaczek:

Dajmy wyraz naszemu niezadowoleniu! Uratujmy „Pana Tadeusza”, „Redutę Ordona”, Emilię Plater, noblistów, Marię Konopnicką, pieśni patriotyczne, „Kroniki” Galla Anonima, legendy o początkach państwa polskiego, Piłsudskiego i Dmowskiego, Jana III Sobieskiego, Chodkiewicza i Żółkiewskiego, Grabskiego i Kwiatkowskiego, Traugutta, Pileckiego, „Inkę” i innych żołnierzy wyklętych! Inaczej odejdą w cień zapomnienia…. Teraz jest czas, aby iść. Trzeba dać świadectwo!