Wytyczne WHO – edukacja seksualna

W dniu 24 kwietnia 2024 uczestniczyliśmy w trzecim spotkaniu Zespołu Parlamentarnego do spraw Światowej Organizacji Zdrowia, poświęcone wytycznym WHO do edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. W imieniu naszego stowarzyszenia zabrała głos Grażyna Lubszczyk:

całość transmisji: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=4C5C582A6725AE61C1258B000039CC46&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

PODPISZ PETYCJĘ

https://citizengo.org/pl/ot/12755-Apel-o-odrzucenie-przez-rz%C4%85d-Polski-gro%C5%BAnych-plan%C3%B3w-%C5%9Awiatowej-Organizacji-Zdrowia?utm_medium=shared&utm_campaign=typage&utm_source=wa&_ref=