Powstaje Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły

Od paru miesięcy staramy się szeroko informować o niebezpiecznych działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mocno zaangażowaliśmy się w prekonsultacje dotyczące zmian w podstawach programowych, biorąc udział w przygotowaniu krytycznej analizy tych zmian, zachęcając do wysyłania ankiet, biorąc udział w prekonsultacjach dla organizacji pozarządowych i w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, gdzie głos zabierała nasza prezes Agnieszka Pawlik-Regulska.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=7A632BFAB1B1A34BC1258AE8002CEB42

Rozporządzenie o pracach domowych

Zwracaliśmy tez uwagę na groźne rozporządzenie dotyczące ograniczenia prac domowych. Wysłaliśmy do MEN-u naszą opinię w tej sprawie i prezes zabrała głos (choć nie bez problemów) podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na ten temat.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=981DEECCFAFED073C1258AC2004C7FEC

Obserwujemy z niepokojem, że mimo szerokiej fali krytyki z różnych stron i środowisk resort wprowadził rozporządzenie ograniczające możliwość zadawania i oceniania prac domowych w szkołach podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 438)

Wielu prawników i ekspertów zwraca uwagę w przestrzeni publicznej, że nie ma ono prawidłowej delegacji ustawowej, jest sprzeczne z Konstytucją, Kartą Nauczyciela i ustawą Prawo oświatowe.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/9454576,prace-domowe-2024-to-beda-mieli-zadawane-uczniowie-klas-i-iii.htmlhttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2251229,1,zakaz-prac-domowych–rozwiazywanie-problemu-od-konca-brak-wizji-znow-nikt-nie-slucha-ekspertow.read [dostęp: 19.04.2024], https://ordoiuris.pl/edukacja/rozporzadzenie-w-sprawie-likwidacji-prac-domowych-niezgodne-z-ustawami-i-konstytucja

Jako pierwszy pisał o tym już w lutym Rzecznik Praw Obywatelskich, który wydał opinię krytyczną o wspomnianym projekcie rozporządzenia:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-prace-domowe-rozporzadzenie-projekt-men-odpowiedz

Podobnie projekt ten skrytykowała m.in. Sekcja Oświatowa NSZZ „Solidarność”

https://legislacja.gov.pl/docs//501/12381254/13033416/13033419/dokument658864.pdf

Głosy niepokoju płyną również od rodziców, którzy zdają sobie sprawę, że pewne umiejętności należy przećwiczyć w domu i chcą, aby dzieci odrabiały prace domowe. Niezgodę rodziców na pozbawienie uczniów obowiązku odrabiania prac domowych pokazują m.in. sondaże w mainstreamowych mediach, np. na portalu eDziecko.pl aż 81% z ponad 5800 ankietowanych opowiedziało się za jak najszybszym powrotem prac domowych do szkoły, przeciwne zdanie wyraziło tylko 10% głosujących:

https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79351,30901657,nauczycielka-zadala-uczniom-prace-domowa-gdy-powiedzieli-ze.html#sondaz.

Koalicja i apel do Prezydenta RP

W związku z tym, że rozporządzenie weszło w życie jedynym sposobem na skuteczne wstrzymanie niebezpiecznego procesu obniżania w polskich szkołach poziomu nauczania i ograniczenia funkcji wychowawczej szkoły w obszarze kształtowania obowiązkowości oraz systematyczności  jest w obecnej sytuacji orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności przepisów rozporządzenia z Konstytucją RP lub ustawą. Nasze Stowarzyszenie zorganizowało więc spotkanie liderów różnych organizacji społecznych, zachęcając do składania pism, wniosków, petycji w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, Sekcji Oświatowej NSZZ „Solidarność” i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania powstał pomysł, abyśmy pismo do Prezydenta złożyli wspólnie jako Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Petycję w sprawie prac domowych podpisało blisko 50 organizacji i nasza prezes Agnieszka Pawlik-Regulska złożyła ją osobiście dnia 30.05.2024 (dzień wcześniej została wysłana drogą mailową):

https://www.facebook.com/Nauczyciele.dla.Wolnosci/videos/1399470677363670

Ponieważ zaproszenie do podpisania pism skierowanych do Prezydenta RP poszło dosyć szeroko, postanowiliśmy drugie, bardziej ogólne pismo złożyć po weekendzie majowym. Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje społeczne, którym leży na sercu los polskiej szkoły, do przyłączenia się do Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS) i podpisania kolejnego pisma do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: koalicjars@nauczycieledlawolnosci.pl. 

Konsultacje podstaw programowych do 13 maja!

Zostało już opublikowane rozporządzenie dotyczące podstaw programowych z uwzględnieniem postulatów wypływających z prekonsultacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe-projekty-ministerialne-i-konsultacje-publiczne

Rozpoczęły się konsultacje publiczne tego rozporządzenia, które potrwają do 13 maja br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.dkotc@men.gov.pl.