Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły

Dnia 9  maja 2024 o godz. 12.00 pod Kancelaria Prezydenta RP odbyła się konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. KROPS, który zrzesza już ponad 60 organizacji społecznych: oświatowych, rodzicielskich, kombatanckich, polonijnych, wolnościowych (ostatnio dołączyło 15 organizacji z Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – lista wszystkich organizacji w załączeniu), złożył pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym ocenia krytycznie zmiany wprowadzane przez MEN i wzywa głowę państwa do działań mających na celu ocalenie w polskiej szkole tego, co jest najbardziej wartościowe i ważne.

Konferencję prowadziła Agnieszka Pawlik-Regulska, polonistka, nauczyciel dyplomowany, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, która mówiła też o niezadowoleniu nauczycieli z wprowadzenia na początku kwietnia rozporządzenia zakazującego zadawania obowiązkowych prac domowych.

Głos zabrał Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, zwracając uwagę na szkodliwość rozporządzenia o pracach domowych dla relacji rodzinnych oraz na niebezpieczne zmiany w podstawach programowych.

Następnie wypowiadała się Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych do języka polskiego, a także licznych pomocy metodycznych, była konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej, współzałożycielka Ruchu Ochrony Szkoły, która zwróciła uwagę na brak poparcia dla działań MEN ze strony rodziców oraz krótko omówiła najbardziej groźne zmiany w podstawach programowych, zwracając uwagę na tendencję do obniżania poziomu edukacji.

Następnie wypowiadał się mecenas Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris, który podkreślił pierwszeństwo wychowawcze rodziców oraz omówił kwestię wprowadzanej przez MEN zamiast WDŻ edukacji zdrowotnej.

Na końcu głos zabrał Bartosz Kopczyński, autor wielu publikacji i analiz poświęconych edukacji, prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej, który wspomniał o Europejskim Obszarze Edukacji, ukazując szerszy kontekst wprowadzanych przez MEN zmian.

Na koniec Agnieszka Pawlik-Regulska zaprezentowała model szkoły, o który walczy KROPS: m.in. opartej na klasycznych wartościach, kształtującej takie cnoty jak pracowitość, wytrwałość, wychowującej w duchu umiłowania Ojczyzny, opartej o kanon reprezentujący polski kod kulturowy, uznającej klasyczny model rodziny, kształtującej obiektywne podejście do sfery płciowości człowieka, uczącej odpowiedzialnego podejścia do spraw płodności, wzmacniającej autorytet nauczyciela oraz respektującej zasadę pierwszeństwa wychowawczego rodziców, a także dbającej owysoki poziom kształcenia, szkoły suwerennej i autonomicznej.

Na koniec członkowie KROPS-u zaapelowali do Prezydenta o poważną debatę dotyczącą edukacji.

https://tvrepublika.pl/Powstala-Koalicja-na-Rzecz-Ocalenia-Polskiej-Szkoly,161652.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1avG9Bh3ul_c37xTU88QgivT93s9HHpPFa_yhdP1-g5R9IZ1IxUiRHvvU_aem_AdSho7paC350gta3_UiGsHaOa2-5Sgu3Pr38CUR-CjWY9apc2mvV7hPTh8NQa7up03AFuDyk81aX3Cy2EpHPzc4A

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/691242-rodzice-i-nauczyciele-przeciwko-likwidacji-prac-domowych?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1fT1NImCmpikE02TaSzAiAW9erx-WdrCuE1F3sXgpEYpSyGdl4mJL5E4M_aem_AdRlsd0gF_oxNcDyl4Yem2yj9Bry-kVU4_LMMdwuL941pZCM3iSUIgpJfOYS2UlELj_m9Cn7wKoNuKHhSANRCXvj

https://www.tysol.pl/a121496-ponad-60-organizacji-spolecznych-apeluje-do-prezydenta-rp-w-sprawie-zmian-w-edukacji

https://pch24.pl/trzeba-ratowac-polska-szkole-koalicja-na-rzecz-ocalenia-polskiej-szkoly-z-apelem-u-prezydenta-dudy/