Trwa walka o podstawy programowe!

24 kwietnia udostępniony został na stronach MEN projekt Rozporządzenia. Jeszcze do poniedziałku (13 maja) można zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji publicznych, wysyłając maila na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

Na co zwrócić uwagę?

Najpierw na wstęp do podstaw: https://www.tysol.pl/a121269-projektowanie-uniwersalne-
zmieni-polska-szkole-uwaga-na-grozne-zmiany-w-preambule-podstawy-programowej

Sprzeciwiamy się fragmentowi zaktualizowanej części wstępnej do podstawy programowej [tzw. preambuły] w brzmieniu: „W celu ograniczenia potencjalnych barier uczenia się nauczyciele stosują w pracy z uczniami założenia uniwersalnego projektowania.
Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, wprowadzając racjonalne usprawnienia [….] ” [s.4; Zał. 1. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]
W poprzedniej wersji podstawy mówiło się jedynie o uwzględnieniu potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w obecnej – pada stwierdzenie znacznie ogólniejsze i bardziej radykalne, które nakłada bezwzględny obowiązek na nauczycieli stosowania założeń uniwersalnego projektowania w odniesieniu do każdego ucznia, i to od początku, a nie pod wpływem konkretnych przyczyn uzasadniających tę strategię postępowania. To znaczne ograniczenie autonomii nauczyciela i stosowanych przez niego metod do jednej, która zostaje mu nakazana. Jest to całkowicie sprzeczne z Kartą Nauczyciela i Prawem oświatowym.
Więcej tutaj: https://www.tysol.pl/a121269-projektowanie-uniwersalne-zmieni-polska-szkole-
uwaga-na-grozne-zmiany-w-preambule-podstawy-programowej

Co z lekturami?

Jeśli chodzi o język polski, w prekonsultacjach odnieśliśmy pewien sukces, bo wiele tekstów,
które miały wypaść wróciły do podstawy programowej. Oburzyło to środowisko tych
polonistów, którzy oczekują większych cięć. Kilkoro z nich przygotowało petycję, a „Gazeta
Wyborcza” wprost nawołuje, aby pisać do MEN i przebić liczbę naszych opinii (tych, którzy oprotestowali cięcia), których liczba a propos języka polskiego wynosiła: 11 092. https://www.petycjeonline.com/manifest_polonistow_-_wicej_realnych_ci_w_podstawie_programowej

O liście lektur zdecyduje Ordo Iuris? Nauczyciele apelują: „Wysyłajcie maile do MEN.
Trzeba przelicytować konserwatystów”
– tak pisze „GW” 6.05.2024, odnosząc się do raportu,
który przygotował Instytut Ordo Iuris we współpracy z naszym Stowarzyszeniem „Nauczyciele dla Wolności”, Ruchem Ochrony Szkoły i kilkoma innymi organizacjami oraz nauczycielami.

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,30936991,o-liscie-lektur-zdecyduje-ordio-iuris-nauczyciele-apeluja.html

Petycję w tym momencie podpisało ponad 4 tysiące osób. To bardzo ważne, żebyśmy nie
spoczęli na laurach i wysłali do 13.05 (poniedziałek) swoje opinie – zarówno jako
organizacje, jak i osoby prywatne na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

Najważniejsze uwagi do języka polskiego do przesłania:

SZKOŁA PODSTAWOWA

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza powinien być omawiany w całości – uczniowie w trakcie nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych powinni poznać całość „Pana Tadeusza”. Jeśli w tym momencie nie można przesunąć go do szkoły ponadpodstawowej, należy przywrócić go w całości w kl. VII-VIII.
Należy przywrócić wybrane wiersze Władysława Bełzy
Uzasadnienie: „Katechizm polskiego dziecka” to utwór, na którym wychowały się całe pokolenia Polaków, który budował polską tożsamość narodową.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I 2.4 ZAKRES PODSTAWOWY: określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej – przywrócić
Uzasadnienie: Nie da się omawiać dzieł dramatycznych z późniejszych epok literackich, nie
odwołując się do początków teatru, nie pokazując pewnej ciągłości, a także przemian
gatunków. Kultura i literatura grecka jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji
śródziemnomorskiej.
„Kwiatki św. Franciszka” powinny powrócić
Uzasadnienie: Postać św. Franciszka wywarła olbrzymi wpływ na średniowieczną Europę, a jego podejście do natury dało początek nowoczesnemu postrzeganiu świata przyrody.
„Kroniki” Galla Anonima (fragmenty) powinny powrócić
Uzasadnienie: Bez ukazania wzorców osobowych rycerza, władcy i świętego nie ma możliwości
zaprezentowania pełnego obrazu epoki średniowiecza. Ponadto jeśli chodzi o „Kroniki”, jest to jedyny tekst kronikarski poznawany przez uczniów w całym cyklu kształcenia, podczas którego powinni się dowiedzieć, skąd czerpiemy wiedzę o początkach państwa polskiego.
Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty) powinny powrócić
Uzasadnienie: omówienie z uczniami choć niewielkich fragmentów pozwoli ukazać cechy sarmatyzmu konieczne do zrozumienia innych lektur, np. „Pana Tadeusza” czy „Potopu”.
Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” powinien powrócić
Uzasadnienie: Jest to kluczowy utwór dla zrozumienia pewnego typu myślenia romantycznego, a także dylematu tragicznego w wydaniu nowożytnym.

Witold Pilecki „Raport Witolda” – przenieść do lektur obowiązkowych z uzupełniających
Uzasadnienie: To dobre uzupełnienie dla „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego, które
przedstawiają „człowieka zlagrowanego”, poprzez ukazanie obozu koncentracyjnego z
perspektywy oficera, który świadomie podjął się misji przebywania w Auschwitz, by przekazać
władzom meldunek o tym, co tak naprawdę dzieje się w obozie.
Można wykreślić „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Nie zgadzamy się z rezygnacji z „Zemsty”, „Potopu, „Sonetów krymskich”, „W pustyni i w puszczy”, „Boskiej Komedii”, co proponują autorzy wspomnianej wyżej petycji polonistów.

Całość w dokumencie:


Walczmy o historię!

Jeśli chodzi o podstawę programową z historii, uwzględniona została niewielka liczba
naszych uwag, dlatego apelujemy o wysłanie ich ponownie – w dokumencie zostały
pominięte te kwestie, które resort edukacji wziął pod uwagę. Załączamy dwa dokumenty:
Bardziej ogólny:


I szczegółowy:


Warto wysłuchać też zorganizowanej przez IPN debaty dotyczącej podstawy programowej z historii, która odbyła się 7 maja:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/200926,Debata-o-zmianach-w-podstawie-programowej-
nauczania-historii-Warszawa-7-maja-202.html

Jeszcze matematyka i przyroda
W zakresie nauczania matematyki warto podkreślić rolę ważnej zasady kształtowania liczenia pamięciowego  i pisemnego. Liczenie w pamięci nie może ustępować na rzecz korzystania z kalkulatorów (klasy IV-VI oraz VII-VIII). Jesteśmy za pozostawieniem działów kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa w klasach VII-VIII oraz w celach kształcenia matematycznego w klasach IV-VIII sformułowania „lub w działaniach trudniejszych”.


W przedmiotach przyrodniczych właściwą rangę powinno mieć doświadczenie,
prace terenowe, konfrontacja wiedzy z praktyką. W żadnym razie nie można ich
pomijać na rzecz korzystania ze źródeł wirtualnych i sztucznej inteligencji, jak
dzieje się to obecnie.

Wszystko można wysłać jako jedno zbiorcze pismo, korzystając z naszego,
które wysłaliśmy do MEN:

Pobierz plik, skopiuj tekst i wyślij! na adres mailowy: sekretariat.dkotc@men.gov.pl