Joanna Suchan-Konieczny na wysłuchaniu publicznym zorganizowanym w siedzibie WHO

W dniu 12.04.2022 jedna z naszych regionalnych koordynatorek Joanna Suchan-Konieczny przedstawiła na wysłuchaniu publicznym zorganizowanym w siedzibie WHO stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie traktatu pandemicznego. Oprócz nauczycieli, Polskę reprezentowała również Emilia Sykut – Domazska z PSNLiN. Emocje były ogromne. Ale warto było, aby świat usłyszał nasze zdanie, które niestety podzielała mniejszość w tej grupie mówców. Nie traćmy jednak nadziei. Całość wystąpienia załączam w języku polskim i angielskim.

załącznik z wypowiedzią

wszystkie wypowiedzi uczestników wysłuchania: Intergovernmental Negotiating Body (who.int)