Pilnujmy szkoły!

Ruch Ochrony Szkoły i nasze Stowarzyszenie udostępniają materiały dla rodziców i nauczycieli do kolportażu oraz popularyzacji, szczególnie na początku roku szkolnego. W załącznikach na infografikach jest zawarta:- informacja o prawach rodziców,- zachęta do aktywności w Trójkach klasowych i Radach Rodziców,- wskazówki do składania oświadczeń wychowawczych, dzięki którym nasze dzieci mogą zostać zabezpieczone przed demoralizacją i seksualizacją przez zewnętrzne podmioty na terenie szkoły,- informacja o prawie nauczyciela do postępowania zgodnie z własnym sumieniem! Więcej na:https://ordoiuris.pl/broszury/prawa-rodzicow-w-szkolehttps://ordoiuris.pl/broszury/prawo-nauczycieli-do-postepowania-w-zgodzie-z-wlasnym-sumieniem  Drodzy Rodzice, monitorujcie zapisy Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły – który musi być zatwierdzony przez Radę Rodziców –  pod kątem np. zapisów antydyskryminacyjnych i równościowych, o tolerancji, przeciwdziałaniu wykluczeniu lub wyłączeniu etc. Podobne hasła są furtką dla szerzących demoralizację organizacji LGBTQ+ i umożliwiają im działalność na terenie szkół w majestacie prawa. Chrońmy nasze dzieci! Rodzicu! Bądź aktywny w szkole! Nauczycielu! Postępuj zgodnie z sumieniem!

prawa rodziców w szkole

prawo nauczycieli

oświadczenie rodzicielskie