W obronie praw rodziców

Jako Stowarzyszenie zajmujące się kwestiami edukacyjnymi wyrażamy nasze zaniepokojenie planowanymi zmianami w prawie oświatowym, które mają na celu ograniczenie sposobu realizowania edukacji domowej w Polsce. Uważamy, że zaproponowane w projekcie ustawy nr 2710 zmiany dotyczące edukacji domowej są niemożliwe do zaakceptowania, ponieważ ograniczają wolności obywatelskie oraz gwarantowane Konstytucją RP prawo rodziców do decydowania o kształcie edukacji własnych dzieci.

Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do min. Przemysława Czarnka oraz członków komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także do wiadomości prezesa Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie dr. inż. Mariusza Dzieciątko.

NASZE STANOWISKO