Jakie zmiany w edukacji szykuje nam MEN?  – przedstawicielka naszego Stowarzyszenia Zdzisława Piasecka przedstawia najnowsze informacje dotyczące proponowanych przez ministra MEN Barbarę Nowacką, zmian.

1. Likwidacja prac domowych.

2.  „Odchudzanie podstawy programowej” – czy rzeczywiście ? Podstawa programowa wycięta w 20 % (a w biologii we wzorze na fotosyntezę wycięto dwutlenek węgla CO2).

3. Tragicznie cięcia z listy lektur –  usunięto nawet polskie dzieła nagrodzone literackim noblem.

4. W ramach „odchudzonej  podstawy programowej” zostaną wprowadzone nowe obowiązkowe zajęcia: przedmiot „Wiedza o zdrowiu”,  program „Szkoła Przyjazna LGBT”, zajęcia z „Ratowania życia” w wydaniu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Jerzego Owsiaka).

5. Przyśpieszenie wprowadzanych zmian przez minister MEN Nowacką, po wizycie przemilczanej w polskich mediach, unijniej komisarz ds. edukacji i młodzieży –  Iliany Iwanowej.

6. Prof. Andrzej Waśko (UJ)ostrzega – to co proponuje minister Nowacka jest tylko kosmetyką podstawy programowej. Prawdziwa reforma zostanie wprowadzona dopiero w latach 2026-2027. Stanie się to po tym, jak w roku 2025 wprowadzą w Unii Europejskiej tzw. Europejski Obszar Edukacji.

7. Wszystkie dane dotyczące polskich rodzin zebrane podczas tworzenia w szkołach diagnozy funkcjonalnej (inwigilacji rodzin i środowiska, w którym przebywa uczeń) zostaną przez szkoły przekazane do Europejskiego Obszaru Edukacji.

całość: https://rumble.com/v4dk20u-jakie-zmiany-w-edukacji-szykuje-nam-men-zdzisawa-piasecka-start-18.00.html