Spotkanie z wiceministrem Dariuszem Piontkowskim

W dniu 30.03.2022r. odbyło się spotkanie nauczycieli z wiceministrem Dariuszem Piontkowskim. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Agnieszka Pawlik-Regulska, wiceprezes Jarosław Dąbrowski, koordynator śląski Grażyna Lubszczyk. W czasie spotkania poruszono kilka tematów.

  • Rozmawialiśmy o nauce zdalnej, podkreślając jej negatywne skutki i zwracając uwagę na rozporządzenie, które do końca roku wydłużyło możliwość wprowadzanie takiej formy kształcenia na odległość. Apelowaliśmy o niewprowadzanie nauki online, argumentując to brakiem dowodów na skuteczne zatrzymywanie w ten sposób rozprzestrzeniania się wirusa oraz dowiedzionym ogromnym spektrum problemów dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i całych rodzin spowodowanych lockdownami. 
  • Zwróciliśmy uwagę na to, że rekomendacje i wytyczne MEiN traktowane są przez dyrektorów jak obowiązujące prawo, co skutkuje m.in. takimi sytuacjami jak chęć zwolnienia dyscyplinarnie z pracy nauczyciela za odmowę noszenia maseczki.
  • Podjęliśmy temat nieprawdziwych informacji zawartych w materiałach ORE i zaapelowaliśmy o usunięcie ich ze stron internetowych oraz o zaprzestanie akcji zachęcającej do szczepień w placówkach oświatowych.
  • Wspomnieliśmy o niepokojach związanych z obowiązkiem klasyfikacji i promowania uczniów z Ukrainy. Minister, podzielając nasze obawy, wspomniał, że MEiN rekomenduje tworzenie oddziałów przygotowawczych. Podkreślił, że należy sprawiedliwie i zgodnie z ich umiejętnościami oceniać wszystkich uczniów. Rozmawialiśmy o  braku zdrowego balansu w temacie wszechobecnych flag ukraińskich w polskich szkołach i o różnej interpretacji przepisów przez samorządowców.
  • Zwróciliśmy również uwagę na kwestię odbiurokratyzowania szkół i potrzebę psychologicznego wsparcia nauczycieli.

Podczas spotkania złożyliśmy kilka poniższych pism, w których poruszyliśmy powyższe tematy.

wniosek o niewprowadzanie nauczania zdalnego w przyszłości

wniosek: ORE – uwagi do scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli

załącznik do powyższego wniosku

wniosek: nadużycia w promowaniu symboli narodowych Ukrainy

Memorandum