Oświadczenie dla nauczycieli

Prawnicy Fundacji Życie i Rodzina przygotowali wzór oświadczenia dla nauczycieli, którzy są przymuszani do tego, aby osoby z zaburzeniami identyfikacji płciowej traktować zgodnie z ich subiektywnym odczuciem, a nie rzeczywistą płcią (np. w sytuacjach dotyczących korzystania z toalet, przebieralni lub poprzez użycie zaimków niezgodnych z płcią biologiczną), a także ekspertyzę prawną na temat opisanych wyżej praktyk. Oświadczenie należy wydrukować, uzupełnić, przekazać dyrekcji szkoły i wziąć na kopii potwierdzenie złożenia pisma. Ekspertyza prawna wskazuje, że naciski na tzw. „genderowanie” i próby łamania sumień nauczycieli są niezgodne z prawem.https://www.zycierodzina.pl/pracujesz-w-szkole-nie-daj…/

oświadczenie do pobrania

Warto też przypomnieć poruszającą ten temat broszurę Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem przygotowaną przez Ordo Iuris: https://nauczycieledlawolnosci.pl/…/Przewodnik_dla…

Petycja do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W Teatrze Dramatycznym w Warszawie na początku września 2022r. stanęła rzeźba Złotej Waginy. Autorką jest pani Iwona Demko wykładowczyni ASP w Krakowie, ideologizująca młode kobiety do bycia pseudofeministkami. Sama artystka mówi o sobie „artystka waginistka”.
Nasze Stowarzyszenie podjęło decyzję o oprotestowaniu tego pseudodzieła i złożyło petycję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w sprawie natychmiastowego usunięcia tego tworu z przestrzeni publicznej teatru finansowanego w dużej części z funduszy państwowych. Ordynarne i prowokacyjne jest nawiązanie poprzez rzeźbę do wizerunku Najświętszej Marii Panny m.in. poprzez kontrowersyjny tytuł „Wilgotna Pani”.

Jacek Piekara on Twitter

petycja

Marsz Wolności w Poznaniu

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w kolejnym Marszu Wolności w Poznaniu w dniu 3 września 2022r. Organizatorem Marszu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop”. Marsz był odpowiedzią na zapowiedź ministra zdrowia Pana Niedzielskiego kolejnego totalitaryzmu sanitarnego, który tym razem rozpoczyna się od projektu rozporządzenia o przymusowych badaniach epidemiologicznych. Reakcją na to było wyjście na ulice Poznania zjednoczonych środowisk aktywistów, ekspertów, przedstawicieli różnych grup zawodowych, dziennikarzy oraz przede wszystkim zwykłych ludzi i manifestowanie wolności i braku zgody na niszczenie naszego życia przez ludzi służących agendzie globalistów.

Bezpośrednio po Marszu Wolności w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Debata: Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?” z udziałem przedstawicieli różnych wolnościowych środowisk i zawodów. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – organizatorzy musieli uruchomić dodatkową salę. W Debacie wzięła również udział przedstawicielka naszego Stowarzyszenia Zdzisława Piasecka. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli najwięksi „Wolnościowcy” w Polsce: dr Katarzyna Bross Walderdorff z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, dr Anna Martynowska, psycholog Jolanta Toporowicz, Marcin Rola z wRealu24, dziennikarz Wojciech Sumliński, dr Mariusz Błochowiak z pozaparlamentarnej komisji śledczej Ordo Medicus, mecenas Anna Kubala, mecenas Arkadiusz Tetela oraz Adama Kania z poselskiej komisji śledczej Norymberga 2.0.

https://youtu.be/-UMrGwHrz1Q

Pilnujmy szkoły!

Ruch Ochrony Szkoły i nasze Stowarzyszenie udostępniają materiały dla rodziców i nauczycieli do kolportażu oraz popularyzacji, szczególnie na początku roku szkolnego. W załącznikach na infografikach jest zawarta:- informacja o prawach rodziców,- zachęta do aktywności w Trójkach klasowych i Radach Rodziców,- wskazówki do składania oświadczeń wychowawczych, dzięki którym nasze dzieci mogą zostać zabezpieczone przed demoralizacją i seksualizacją przez zewnętrzne podmioty na terenie szkoły,- informacja o prawie nauczyciela do postępowania zgodnie z własnym sumieniem! Więcej na:https://ordoiuris.pl/broszury/prawa-rodzicow-w-szkolehttps://ordoiuris.pl/broszury/prawo-nauczycieli-do-postepowania-w-zgodzie-z-wlasnym-sumieniem  Drodzy Rodzice, monitorujcie zapisy Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły – który musi być zatwierdzony przez Radę Rodziców –  pod kątem np. zapisów antydyskryminacyjnych i równościowych, o tolerancji, przeciwdziałaniu wykluczeniu lub wyłączeniu etc. Podobne hasła są furtką dla szerzących demoralizację organizacji LGBTQ+ i umożliwiają im działalność na terenie szkół w majestacie prawa. Chrońmy nasze dzieci! Rodzicu! Bądź aktywny w szkole! Nauczycielu! Postępuj zgodnie z sumieniem!

prawa rodziców w szkole

prawo nauczycieli

oświadczenie rodzicielskie

Konferencja Ruchu Ochrony Szkoły pod MEiN

W poniedziałek (29.08) odbyła się pod siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki przy Al. Szucha konferencja inaugurująca powstanie Ruchu Ochrony Szkoły. Nasze Stowarzyszenie jest wraz ze Stowarzyszeniem Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk oraz ekspertem oświatowym Hanną Dobrowolską założycielem ROS-u, do którego przyłączyło się już kilkadziesiąt organizacji osób prywatnych reprezentujących różne środowiska: rodziców, nauczycieli, naukowców, wykładowców uniwersyteckich, pedagogów specjalnych, ekspertów oświatowych. Podczas konferencji Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, mówiła o potrzebie ochrony szkół przed wulgarną edukacją seksualną, Hanna Dobrowolska przedstawiła zagrożenia związane z wprowadzaniem do polskich placówek oświatowych edukacji włączającej, a prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska mówiła o fatalnych skutkach ponad 12-miesięcznego okresu nauki zdalnej, której zarówno nasze Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”, jak i Ruch Ochrony Szkoły będzie przeciwdziałać. Na konferencji obecni byli również sygnatariusze ROS-u, którzy następnie zabrali głos: Pan Bartosz Kopczyński z Towarzystwa Wiedzy Społecznej i pani Katarzyna Szadkowska z NZZ „Wolność i Godność”. Pod ministerstwem zebrało się liczne grono członków naszego Stowarzyszenia. Obecni również byli przedstawiciele mediów. Po konferencji zostało złożone pismo informujące o postulatach ROS-u do Ministra Przemysława Czarnka oraz do wiadomości – Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącej Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie oraz Przewodniczącego Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Zapraszamy na stronę Ruchu Ochrony Szkoły, gdzie będą gromadzone materiały dotyczące ochrony dzieci przed seksualizacją w szkołach, edukacji włączającej, zdalnego nauczania I działalności ROS-u. Znajduje się tam również deklaracja i lista sygnatariuszy: www.ruchochronyszkoly.pl
https://banbye.com/watch/v_dP1d2Pyo-2Ge
Wieczorem miała miejsce dłuższa konferencja założycieli Ruchu Ochrony Szkoły w Klubie Ronina w Warszawie. Oprócz inicjatorem ROS-u głos zabrali sygnatariusze Ruchu: Pan Tadeusz Adamiec, wieloletni dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, pan. Bartosz Kopczyński.

Ruch Ochrony Szkoły. Powstała nowa organizacja, która walczy o edukację – PCH24.pl

Rozmowy niedokończone – TV Trwam (tv-trwam.pl)

„Diagnoza zagrożeń w polskiej szkole i propozycje naprawy”- spotkanie

Klub Ronina zaprasza dziś – Warszawa ul. Foksal 3/5, 1 piętro na spotkanie o godz. 20.00: „Diagnoza zagrożeń w polskiej szkole i propozycje naprawy”

  • Hanna Dobrowolska [ekspert oświatowy] – Prawo Oświatowe, NGO, nadzór pedagogiczny], edukacja włączająca, samorząd. Informacja o zawiązaniu Ruchu Ochrony Szkoły
  • Magdalena Czarnik [Stow. Rodzice chronią dzieci] – zagrożenie wulgarną edukacją seksualną oraz LGBT, program nowoczesnego Wychowania do Życia w Rodzinie, rola rodziców w szkole
  • Agnieszka Pawlik-Regulska [Stow. Nauczyciele dla Wolności] – szkodliwe nauczanie zdalne, zagrożenia dla wspólnoty szkolnej i klasowej, wyzwania dla nauczycieli.

Protest pod Głównym Inspektoratem Sanitarnym w Warszawie

W czwartek 25.08.2022r. pod Głównym Inspektoratem Sanitarnym w Warszawie na ul. Targowej 65 manifestowaliśmy razem z innymi wolnościowymi organizacjami przeciw projektowi Rozporządzenia o obowiązkowych badaniach sanitarno-epidemiologicznych, które próbuje wprowadzić minister zdrowia. Nawet pojedyncze ziarenko rzucone w tryby totalitarnej maszyny, potrafi ją zatrzymać i tej dewizy trzymali się wszyscy Ci, którzy dziś składali negatywne opinie do tego projektu rozporządzenia. Musiało dojść do interwencji poselskiej posła G. Brauna, bo drzwi instytucji były zamknięte dla obywateli, którym z definicji służy. Dopiero po interwencji i przy asyście policji pozwolono interesantom wejść do biura podawczego. Główny inspektor sanitarny ma z czego się tłumaczyć, tym bardziej że nr telefonu podany na stronie GIS-u do konsultacji społecznych nie istnieje. To jest jawne plucie w twarz petentowi, z podatków którego ta instytucja się utrzymuje. I właśnie o tym mówili prelegenci przemawiający pod GIS-em. Nas reprezentował wiceprezes Jarosław Dąbrowski, który wymienił zagrożenia dla Wolności wynikające z tego rozporządzenia i nadrzędnej wobec niego ustawy. Podkreślił, że już nie są to obostrzenia, to wielkimi krokami kroczy reżim i dlatego, kto żyw i na wszelkie sobie możliwe sposoby musi walczyć z systemem zniewalania ludzi.

Z naszego stowarzyszenia na proteście obecni byli członkowie z Warszawy, Podkarpacia i Bydgoszczy. Negatywną opinię w imieniu Stowarzyszenia Nauczycieli i pracowników Oświaty ,,Nauczyciele dla Wolności” Prezes Agnieszka – Pawlik Regulska, co możecie obejrzeć na fanpage https://FB.watch/f9oj6CB3Si/

Powstaje Ruch Ochrony Szkoły!

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! W trosce o stan polskiej oświaty, który nieustannie się pogarsza i wobec kolejnych realnych zagrożeń podjęliśmy inicjatywę powołania Ruchu Ochrony Szkoły. Zachęcamy do wstąpienia do Ruchu wszystkie organizacje, którym leży na sercu dobro polskiej edukacji! Razem ochrońmy polską szkołę przed upadkiem!  Lista Sygnatariuszy będzie stale otwarta. Prosimy o ewentualny akces do Ruchu Ochrony Szkoły poprzez przesłanie maila na adres: kontakt@ruchochronyszkoly.pl osoby upoważnionej do złożenia podpisu – imię i nazwisko oraz funkcja w organizacji, a także logotyp organizacji (w oddzielnym pliku .jpg lub .png) – lub osoba indywidualna z podaniem funkcji zawodowej. Maila trzeba wysłać na adres kontakt@ruchochronyszkoly.pl

Dostrzegamy potrzebę pilnej aktywizacji rodziców i środowisk zawodowo związanych z oświatą szczególnie wobec:
–  braku w prawie oświatowym ochrony uczniów przed toksycznymi NGO,
– aktywnego promowania wulgarnej edukacji seksualnej przez samorządy, NGO, media,
–  wprowadzania edukacji włączającej mającej docelowo, pomimo uspokajających deklaracji i wykorzystywania argumentu o integracji uczniów z dysfunkcjami, zlikwidować obecne formy szkolnictwa, m.in. szkoły specjalne, programy nauczania i system oceniania, doprowadzając do zapaści oświaty,
–  groźby ponownej edukacji zdalnej.

Priorytety naszego działania i formy aktywności:
1.    Rodzic współodpowiedzialny za edukację swoich dzieci (obecny w Trójce klasowej, Radzie rodziców)  – promocja aktywności rodziców, kolportaż materiałów informacyjnych w mediach społecznościowych, na stronach organizacji, w szkołach; współudział w formułowaniu Programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, monitoring działań dyrekcji, samorządów, NGO – wzorem akcji z poprzednich lat.

2.    Stop demoralizacji i seksualizacji (pod dyktando WHO) – akcja profilaktyczno-informacyjna w szkołach, kolportaż materiałów, oświadczenia rodzicielskie, stały monitoring NGO obecnych w szkołach przez rodziców, promocja WDŻ – wzorem akcji z poprzednich lat z mocniejszym akcentem na szkolenie kadr WDŻ.

3.    Zatrzymanie edukacji włączającej – akcja informacyjna o edukacji włączającej zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli, jej charakterze i ukrytych celach oraz skutkach dla kształcenia ogólnodostępnego, lobbing na rzecz roztropnej integracji oraz utrzymania szkół specjalnych; pozyskanie środowisk rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, psychologów i pedagogów oraz kadr szkół specjalnych na rzecz publicznej dyskusji o zagrożeniach edukacji włączającej.

4.    Lekcje prowadzone w szkole, a nie zdalnie przed ekranem – wszelkie akcje na tę okoliczność wzorem dwóch ostatnich lat, ścisła współpraca ze środowiskiem psychologów.

5.    Prawo oświatowe – monitoring zapisów nowej ustawy, gdy zostanie zaproponowana.

Wzywamy do aktywności! Polska szkoła liczy na Was!
ROS czeka na Wasz akces!

Grupa założycielska Ruchu Ochrony Szkoły:
– Stowarzyszenie Rodzice Chronią dzieci – prezes Magdalena Czarnik
– Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – prezes Marek Skiba
– Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” – prezes Agnieszka Pawlik-Regulska
– Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

Ruch Ochrony Szkoły – DEKLARACJA

Mobilizacja!!!

Apartheid Sanitarny Jesień 2022 – projekt rozporządzenia MZ 107. – POLSKIE VETO

Pokażmy, że nie zgadzamy się na odbieranie naszej wolności! Rząd korzystając z sezonu wakacyjnego chce wykorzystać naszą nieuwagę i po cichu wprowadzić nowe zamordystyczne prawo „Obowiązek badań w związku z dochodzeniem epidemiologicznym”.

(1) Protest przeciwko projektowi rozporządzenia | Facebook

https://fb.watch/f4vdO437ej/